Остали тендери

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
Расходована средства – тонери, кетриџи, рибони и остали потрошни ИКТ материјал Позив 19. 08. 2022. до 13.00 h
Расходована ИКТ средства – монитори Позив 19. 08. 2022. до 13.00 h