2000 динара

2000 динара - лице

2000_lice

2000 динара - наличје

2000_nalicje