5000 динара

5000 динара - лице

5000_lice

5000 динара - наличје

5000_nalicje