1000 динара

1000 динара - лице

1000_lice

1000 динара - наличје

1000_nalicje