Лизинг

Законом о финансијском лизингу Народна банка Србије је одређена као институција која издаје и одузима дозволе за обављање послова финансијског лизинга; даје сагласност за стицање удела/акција у даваоцима финансијског лизига,  сагласност на именовање органа управљања давалаца финансијског лизинга, као и друге сагласности, сагласно Закону о финансијском лизингу.

Народној банци Србије је Законом о финансијском лизингу поверено вршење надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга, како посредног, тако и непосредног. Народна банка Србије   изриче  мере против  давалаца  финансијског лизинга у случајевима када се надзором  утврде незаконитости и неправилности у њиховом пословању.  Због учињених незаконитости и неправилности у пословању,  даваоцима финансијског лизинга и/или  члановима органа управљања тих давалаца финансијског лизинга могу бити изречене и новчане казне прописане Законом о финансијском лизингу. 

Народна банка Србије доноси и подзаконске акте којима ближе уређује пословање давалаца финансијског лизинга, на основу законски прописаних овлашћења.

Основни циљеви надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга су јачање поверења јавности у финансијски сектор и лизинг, обезбеђивање транспарентности финансијског тржишта, развој финансијског тржишта заснован на фер конкуренцији, заштита и едукација прималаца лизинга и ефикасно спровођење консолидоване супервизије учесника у финансијском сектору.

Вести и саопштења

Датум:
28.06.2021.
Извор:
Сектор за контролу пословања банака
Датум:
01.06.2020.
Извор:
Кабинет гувенрера
Датум:
02.03.2020.
Извор:
Центар за посебну контролу - АМЛ
Датум:
06.02.2020.
Извор:
Сектор за контролу пословања банака
Датум:
09.12.2019.
Извор:
Сектор за контролу пословања банака