02.03.2020.

Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације

На основу Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средства електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 15/2019), Народна банка Србије је на својој интернет презентацији објавила листу обвезника који су Народној банци Србије доставили обавештење о намери да својим странкама понуде могућност видео-идентификације и уредну документацију којом доказују испуњеност услова за спровођење тог поступка, како би се сва заинтересована лица могла на брз и једноставан начин упознати с тим које финансијске институције нуде ову могућност.


Центар за посебну контролу - АМЛ