Статистика

Надлежност Народне банке Србије у области статистике


Народна банка Србије прикупља, обрађује и објављује статистичке податке из своје надлежности на основу чланова 68-70 Закона о Народној банци Србије којима се уређује обавеза за правна лица и предузетнике о евидентирању, прикупљању, обради и достављању одређених података.

Опширније

Подаци по статистичким областима

Најновији објављени подаци

Датум:
19.05.2022.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
09.05.2022.
Извор:
НБС
Датум:
09.05.2022.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
05.05.2022.
Извор:
НБС
Датум:
04.05.2022.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику