Девизни хеџинг

Заштита од промене девизног курса

Предузећа у чијем пословању постоје плаћања и наплате у различитим валутама (пре свега спољнотрговински послови) изложена су ризику промене девизног курса. 

Инструменти заштите

Инструменти заштите од ризика промене девизног курса који се нуде на тржишту заснивају се на утврђивању фиксне цене по којој се девизе купују или продају на одређени дан у будућности (термински курс).

Термински уговори (девизни форварди)

Представљају уговоре о куповини или продаји девиза за динаре са испоруком обе валуте на одређени дан у будућности, а по унапред договореном курсу (термински курс).

Терминска куповина девиза с покрићем (покривени форварди)

Представља куповину девиза код које предузеће унапред полаже део или укупан износ динарске противвредности, а девизе добија на уговорени дан у будућности.

Валутни свопови

Подразумевају уговарање истовремене куповине и продаје две валуте по унапред одређеним курсевима, на два различита датума у будућности.