Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива код овлашћених банака и филијала Народне банке Србије по Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова (у периоду од 1. 1. до 30. 4. 2024)

 

Месец Откуп ефективе (у милионима ЕУР) Продаја ефективе (у милионима ЕУР)
Јануар 288,0 339,7
Фебруар 311,3 244,0
Март 407,1 281,4
Април 448,0 326,6
Укупно: 1.454,3 1.191,7

Месечни извештај о откупљеној и продатој ефективи по основу Одлуке о условима обављања мењачких послова: