Видео-записи, говори, табеле и графикони из претходних бројева Извештаја о инфлацији

Уводна излагања, презентације, табеле и графикони уз објављене извештаје

Видео материјали

Новембар 2022.
Август 2022.
Мај 2022.
Фебруар 2022.