Видео-записи, говори, табеле и графикони из претходних бројева Извештаја о инфлацији

Уводна излагања, презентације, табеле и графикони уз објављене извештаје

Видео материјали

Фебруар 2022.
Новембар 2021.
Август 2021.