Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама

У циљу боље информисаности јавности о појави фалсификата и превентивног деловања у смислу потребе проверавања аутентичности новца код његовог пријема, Сектор за послове с готовином Народне банке Србије тромесечно објављује Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама. Извештај садржи преглед и анализу откривених фалсификованих новчаница динара и ефективног страног новца. 

Последњи извештај - Јануар–јун 2024. године

Први објављен Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама је Јануар – септембар 2013.

Изаберите тромесечје и годину: