Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака

Народна банка Србије од почетка 2014. године спроводи анкету о кредитној активности банака у тромесечној динамици. С обзиром на то да је учешће банака у анкети добровољно, обухват свих сегмената кредитног тржишта и поузданост података обезбеђени су захваљујући одзиву готово свих банака. Анкета је методолошки у складу са анкетом која се спроводи у централним банкама зоне евра, уз модификације према специфичностима нашег кредитног тржишта. Резултати анкете биће корисни свим економским субјектима – централној банци при оцени кредитне активности и доношењу одлука о монетарној и макропруденцијалној политици, Влади при доношењу одлука о економској политици, банкама при дефинисању кредитних стандарда и услова понуде, као и привреди и становништву ради сагледавања могућности финансирања.

Последњи извештај - I тромесечје 2024.