Европска инвестициона банка - зајмови за мала и средња предузећа, предузетнике и локалну самоуправу

Од средине 2002. Европска инвестициона банка је Републици Србији одобрила пет Апекс зајмова за мала и средња предузећа, предузећа средње тржишне капитализације, приоритетне пројекте, предузетнике и локалну самоуправу у укупном износу од 1.065 милиона евра.

Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а по том основу је планирано отварање 6.920 радна места.

Пети Апекс зајам

Европска инвестициона банка је Републици Србији 30. децембра 2013. одобрила нови, пети Апекс зајам за МСП и друге приоритете у износу од 500 милиона евра.

Средства петог Апекс зајма искоришћена су у двема траншама од по 150 милиона евра. Одобрено је укупно 346 кредита малим и средњим предузећима, предузећима средње тржишне капитализације, предузетницима и локалној самоуправи.

Реализација друге транше петог Апекс зајма (III/Б) отпочела је септембра 2017. и у њој је учествовало десет посредничких банака. Специфичност ове транше је у пружању подршке запошљавању младих путем повољнијих услова финансирања малих и средњих предузећа, предузећа средње тржишне капитализације и предузетника који запошљавају младе. Закључно са 30. септембром 2020. одобрена су 162 кредита у укупном износу од 144,4 милиона евра, од чега 28 за запошљавање младих. У складу с реализацијом средстава, планирано је отварање 1.374 новог радног места, од чега је 367 радних места намењено младима. Средства друге транше петог Апекс зајма (III/Б) користила су пре свега мала и средња предузећа, предузећа средње тржишне капитализације и предузетници за делатности прерађивачке индустрије (55,47%), грађевинарства (10,94%), саобраћаја и складиштења (9,48%) и пољопривреде, шумарства и рибарства (8,02%) с територије целе Републике Србије, а највише из следећих управних округа: Град Београд (24,08%), Јужнобачки округ (16,05%), Моравички округ (7,29%), Златиборски округ (5,83%) и Нишавски округ (5,10%).

Средства овог зајма могу се и даље користити преко посредничких банака путем репласмана из редовно или превремено враћених износа кредита првобитних крајњих корисника.

Крајњим корисницима средства овог зајма пласирају се преко следећих посредничких банака:

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити преко наведених посредничких банака, као и у Центру за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама – Одсек за револвинг кредите Републике Србије, Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд (тел.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353).

 

Услови кредитирања:

Износ кредита: до 12,5 милиона евра
Каматна стопа
  • променљива коју чини ЕУРИБОР + маржа ЕИБ-а + до 1,75% маржа за посредничке банке + 0,175% накнада за НБС за пројекте којима се подржава запошљавање младих, односно ЕУРИБОР + маржа ЕИБ-а + до 2,5% маржа за посредничке банке + 0,250% накнада за НБС за остале пројекте;
  • фиксна коју чини камата ЕИБ-а која садржи и маржу ЕИБ-а + до 1,75% маржа за посредничке банке + 0,175% накнада за НБС за пројекте којима се подржава запошљавање младих, односно камата ЕИБ-а која садржи и маржу ЕИБ-а + до 2,5% маржа за посредничке банке + 0,250% накнада за НБС за остале пројекте.
Рочност кредита
  • до 12 (дванаест) година за пројекте малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације (почек до четири године)
  • до 15 (петнаест) година за приоритетне пројекте (почек до пет година)