Тендери – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission

-

- -