Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  2. Addiko bank a.d. Beograd
  3. ProCredit bank a.d Beograd
  4. Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  5. Aik banka a.d Beograd
  6. Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
  7. 3 Bank a.d Novi Sad