Активности у области културе и образовања

Као национална и европска институција и активан партнер у едукацији најшире јавности, Народна банка Србије је омогућила да се јавност, како домаћа тако и инострана, упозна са специфичним аспектом наше културне баштине који чине како новац и поруке које он емитује путем својих ликовних решења, тако и само здање Банке, једно од најлепших остварења у Београду у XIX веку. Свесна своје улоге и значаја у друштву, Народна банка Србије је отворила Центар за посетиоце, који спроводи изложбене и едукативне активности с циљем да се грађани, посебно младе генерације, упознају с улогом централне банке и разним аспектима новца. Центар за посетиоце, ослањајући се на традицију, али и с погледом на будућност, поред основних изложбених активности, обогаћених интерактивним садржајима, филмовима, предавањима и дидактичким материјалом за циљане групе посетилаца, спроводи и посебне програме за ученике основних и средњих школа и студенте, који се састоје из предавања, квиз игрица, радионица и турнира у едукативним играма.

Народна банка Србије је и активан учесник културних манифестација као што су: „Међународни дан Франкофоније“, „Ноћ музеја“, „Дани европске баштине“, „Фестивал науке“, и „Дани Београда“. Такође, Народна банка Србије организује манифестацију „Дан отворених врата“ и уступа изложбени простор хола зграде на Славији за организацију манифестација са различитим културним и друштвеним садржајима.

Центар за посетиоце је добитник годишње награде Националног комитета Међународног савета музеја (ICOM) за пројекат године у 2007. години, с образложењем да „оснивање Центра за посетиоце и његове активности представљају јединствен музеолошки пројекат у нашој средини, који може да послужи као пример другим значајним државним институцијама“.

На првом Међународном самиту за финансијску едукацију деце и омладине, одржаном у априлу 2012. године у Амстердаму, у организацији Међународног покрета за финансијску едукацију деце и омладине, Народна банка Србије је добила признање за изванредан допринос, визионарство и иновативан приступ који примењује у области финансијске едукације младих у својој држави.