Глобални договор Уједињених нација

http://www.ungc.rs

http://www.unglobalcompact.org

Глобални договор Уједињених нација, посвећен промовисању друштвено одговорног пословања, с преко 21.000 чланова из више од 160 земаља, најмасовније је добровољно удружење на свету. Све више је оних који и у све конкурентнијој привреди Србије препознају значај чињенице да друштвено одговорна пословна пракса представља могућност за унапређење пословних резултата. Народна банка Србије је не само један од оснивача Глобалног договора у Србији већ и активни члан ове иницијативе.

Глобални договор чини практично оквир за размену стручних знања и унапређење пословне праксе чланица Глобалног договора посвећених интеграцији основних и универзално прихваћених начела из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције. Глобални договор није регулаторно тело. Удружење не контролише, не намеће и не вреднује понашање или акције појединих чланица. Уместо тога, Глобални договор се ослања на одговорност, транспарентност и утемељени пословни интерес предузећа, организација из невладиног сектора, удружења и академских институција са основним циљем иницирања и размене знања о конкретним акцијама које у пракси промовишу и примењују основна начела друштвене одговорности.

Десет принципа Глобалног договора из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције заснивају се на:

 • Универзалној декларацији људских права,
 • Декларацији Међународне организације рада о фундаменталним принципима и правима на раду и
 • екларацији о животној средини и развоју, као и Конвенцији Уједињених нација против корупције.

Глобални договор од својих чланица очекује да прихвате, подрже и промовишу, у оквиру њихове делатности, следеће основне вредности из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције:

 • Заштита људских права – Пословни субјекти треба да:
  • Принцип 1: поштују и подрже заштиту међународно признатих људских права и
  • Принцип 2: обезбеде да се не крше људска права током њиховог пословања.
 • Заштита радних права – Пословни субјекти треба да пружају подршку:
  • Принцип 3: слободи удруживања и ефективној примени права на колективно преговарање,
  • Принцип 4: елиминацији свих врста принудног и присилног рада,
  • Принцип 5: забрани запошљавања деце и
  • Принцип 6: елиминацији дискриминације на радном месту.
 • Заштита животне средине – Пословни субјекти треба да:
  • Принцип 7: одговорно приступају животној средини,
  • Принцип 8: промовишу пројекте који штите животну средину и
  • Принцип 9: учествују у развоју технологије која не наноси штету животној средини.
 • Борба против корупције
  • Принцип 10: Предузећа треба да се боре против корупције на сваком нивоу, укључујући изнуђивање и подмићивање.

У Србији Глобални договор постоји од 6. децембра 2007. године и броји више од 40 чланица.