Привилегована народна банка Краљевине Србије – годишњи извештаји (1884-1920)

Претрага


 

Настављајући пројекат дигитализације документарног материјала, а у поводу обележавања 125 година од почетка оперативног рада Народне банке (2. јул 1884. године), Архив Народне банке је припремио Годишње извештаје о раду Привилеговане народне банке Краљевине Србије, 1884-1920. године.

Годишњи извештаји настали су као резултат рада Збора акционара – врховног органа банке. Редовни зборови акционара одржавали су се једном годишње, најчешће у марту. Годишњи извештаји, уз мања одступања, садрже: извештај Управног одбора, извештај Надзорног одбора, објашњење рачуна, биланс и записник са одржаног Збора акционара са изабраним члановима Управног и Надзорног одбора.

Услед вихора Првог светског рата Годишњи извештаји за период од 1914-1919. године и месец јануар 1920. године, објављени су и усвојени од стране Збора акционара тек 1920. године.

У оквиру овог пројекта дигитализована је 31 књига Годишњих извештаја са укупно 1783 слике (странице).