Платне услуге

Почетак примене Закона о платним услугама (и подзаконских аката донетих на основу Закона) финализација је бројних активности Народне банке Србије на пољу успостављања свеобухватног регулаторног оквира у области пружања платних услуга и издавања електронског новца. 

Поред развоја самих платних услуга и успостављања правила за њихово пружање, Закон ствара правни основ за оснивање и пословање платних институција и институција електронског новца, као нове врсте пружалаца платних услуга. Тим правним оквиром уређене су све врсте платних услуга, укључујући и оне најсавременије.

Врло важан сегмент регулаторног оквира на коме је Народна банка Србије посебно инсистирала јесте и информисање корисника платних услуга – детаљно су дефинисане информације које корисник платних услуга мора да добије од пружаоца платних услуга. Поред тога, у случају спора, корисник је посебно заштићен у складу са одредбама овог закона и Закона о заштити корисника финансијских услуга.

Законом је предвиђено да Народна банка Србије врши надзор над свим пружаоцима платних услуга и издаваоцима електронског новца, у делу њиховог пословања које се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.