Заказивање састанака

Народна банка Србије пружа домаћим и страним инвеститорима, као и економским истраживачима и аналитичарима, могућност организовања састанака са стручњацима Народне банке према следећој процедури:

 • Састанци се одржавају у просторијама Народне банке.
 • Захтев за састанак упућује се на е-mail адресу: invest@nbs.rs при чему ће Народна банка поступати искључиво по захтеву примљеном са службене е-mail адресе (захтеви са hotmail, yahoo и других општих адреса се неће разматрати).
 • Да би размена информација била ефикасна и правовремена, приликом испостављања захтева за састанак обавезно се наводе:
  • тема/теме састанка;
  • представници Народне банке чије је присуство састанку пожељно:
   • највише руководство (гувернер и/или надлежни вицегувернер),
   • руководство надлежног сектора,
   • представници стручних служби;
  • датум састанка (због текућих обавеза представника Народне  банке, пожељно је предложити неколико термина);
  • е-mail адресе и телефони за контакт учесника састанка.
 • У недељи у којој се одржава седница Извршног одбора Народне банке Србије на којој се доноси одлука о референтној каматној стопи, чланови Извршног одбора ће се уздржавати од састанака са инвеститорима или давања изјава, односно интервјуа представницима медија.