Регистар овлашћених мењача

Народна банка Србије води регистар овлашћених мењача са издатим овлашћењима за обављање мењачких послова.