Услови коришћења налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама

Народна банка Србије користи друштвене мреже како би поделила информације и комуницирала с јавношћу и свим заинтересованим странама, објављујући најважније садржаје и активности у вези с функцијама које обавља и својим пословањем. На званичним налозима Народне банке Србије на друштвеним мрежама можете да се информишете о активностима из надлежности централне банке које су предмет интересовања медија, стручне и шире јавности. Такође, можете да пратите информације о програмима финансијске едукације и друштвене одговорности. Наступом на друштвеним мрежама Народна банка Србије наставља с применом стратегије комуникације која доприноси развоју поверења и кредибилног дијалога са свим заинтересованим странама, остварујући своје законом дефинисане циљеве.

Коришћењем налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама прихватате следеће услове коришћења:

1. Администратор налога Народне банке Србије

Одељење за комуникације – Одсек за односе с јавношћу администратор је званичних налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама.

2. Заштита приватности и заштита података о личности

Сви садржаји и информације које Народнa банкa Србије објави преко својих налога на друштвеним мрежама сматрају се јавним. Ови се садржаји могу преносити без посебне дозволе, али уз навођење извора (осим у случају када је изричито наведено да је садржај пренесен из другог извора).
Коришћењем налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама, и то у тренутку постављања садржаја и информација, аутоматски дајете сагласност за прикупљање и обраду података о личности у смислу прописа којима се уређује заштита података о личности.

3. Безбедност

На налозима Народне банке Србије на друштвеним мрежама не можете постављати садржаје који

  •  нису, директно или индиректно, повезани са садржајем или информацијом коју је на налогу поставила Народна банка Србије;
  •  представљају рекламирање или маркетинг, исте садржаје који се вишекратно понављају, као и који онемогућују интеракцију других корисника или узрокују техничке потешкоће (нпр. спамови);
  • могу онемогућити, оптеретити или на други начин утицати на нормално функционисање налога Народне банке Србије (учитавање вируса, малициозних кодова и др.);
  • представљају коришћење или објављивање туђих личних и поверљивих података или лажно представљање;
  • представљају малтретирање и застрашивање других корисника, претњу или насиље или који подстичу на такве активности;
  • могу бити непристојни, увредљиви или злонамерни, представљају говор мржње или дискриминацију по било ком основу или подстичу на овакве радње;
  • представљају кршење права интелектуалне својине и других права трећих лица (лого или други заштитни симболи Народне банке Србије не смеју се неовлашћено користити);
  • представљају било коју радњу која је противна закону.

4. Одговорност за садржај

Народна банка Србије није одговорна за информације односно коментаре корисника друштвених мрежа које они објављују приликом дељења објава с налога Народне банке Србије. Одговорност за те садржаје/информације сноси корисник објаве.

Ставови, мишљења и искуства изнета у коментарима на налозима Народне банке Србије на друштвеним мрежама припадају искључиво аутору и не изражавају нужно ставове Народне банке Србије.
Лажне корисничке налоге могуће је пријавити друштвеним мрежама. Народна банка Србије није одговорна за садржај постављен на лажним налозима Народне банке Србије на друштвеним мрежама.

5. Уклањање корисничких коментара

Народна банка Србије има право да у било ком тренутку уклони било који садржај и информацију која представља кршење ових услова коришћења.

Народна банка Србије има право да суспендује односно блокира корисника који више пута поставља садржаје и информације који представљају кршење услова коришћења, да блокира таквог корисника, као и да га пријави на друштвеним мрежама.

Народна банка Србије има право да кориснике који крше Услове коришћења налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама подсети на услове коришћења и услове коришћења друштвених мрежа које користе и замоли за измену или уклањање таквих садржаја и информација.

6. Измене и допуне

Ради заштите личних података, од корисника друштвених мрежа тражи се да избегавају објављивање личних података (нпр. подаци о банковном рачуну или кредитној картици, бројеви мобилних телефона итд.).
Народна банка Србије задржава право да ажурира Услове коришћења налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама у било ком тренутку.

7. Примена правила

Налози Народне банке Србије на друштвеним мрежама регулисани су овим условима коришћења и политиком заштите личних података друштвених мрежа на којима Народна банка Србије има званичне налоге.
Корисници су дужни да поштују и примењују опште услове коришћења друштвених мрежа, које су прихватили приликом приступања тим мрежама.

Ако имате питања у вези са овим условима коришћења налога Народне банке Србије на друштвеним мрежама или имате предлоге за побољшање активности Народне банке Србије на друштвеним мрежама, пишите нам на drustvene.mreze@nbs.rs.