Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама

Назив:

VESCON DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Адреса: Београд-Нови Београд, Омладинских бригада 86, спрат 24, број стана 8
Матични број: 21281565
ПИБ: 109993864
Телефон: 011 212 1212
Имејл: legal@crypto12.com
WWW: www.crypto12.com
Датум и број решења: 16/12/2022, Г. бр. 12065
Врсте услуга повезаних с виртуелним валутама: Пријем, пренос и извршење налога који се односе на куповину и продају виртуелних валута за рачун трећих лица. Услуге куповине и продаје виртуелних валута за готов новац и/или средства на рачуну и/или електронски новац. Услуге замене виртуелних валута за виртуелне валуте или за другу дигиталну имовину ако привредно друштво VESCON DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC има дозволу Комисије за хартије од вредности за пружање услуга повезаних с другом врстом дигиталне имовине. Чување и администрирање виртуелних валута за рачун корисника виртуелних валута и с тим повезане услуге. Управљање портфолиом виртуелних валута.
Погледајте:
  • Дозвола Комисије за хартије од вредности и врсте услуга повезаних с дигиталним токенима, број 9/1-101-3477/15-21, од 17.03.2023. године
  • Финансијски извештај
  • Огранци у страној држави – нема
  • Непосредно пружање услуга у страној држави – нема
  • Подаци о изреченим мерама и казнама – нема
 
Чланови управе и руководилац: Лица с квалификованим учешћем: Учешће (%):
Давид Веселиновић
(директор и руководилац)
Давид Веселиновић 25%
  Душан Петровић 50%
  Privredno društvo WESTELIO doo BEOGRAD-Zvezdara 25%