Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама

Назив:

MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA)

Адреса: Београд – Чукарица, Орфелинова 5
Матични број: 20731796
ПИБ: 107047758
Телефон: 011/443-1140
069/2200-230
Имејл: info@ecd.rs
WWW: https://ecd.rs
Датум и број решења: 16/12/2022, Г. бр. 12066
Врсте услуга повезаних с виртуелним валутама: Пријем, пренос и извршење налога који се односе на куповину и продају виртуелних валута за рачун трећих лица. Услуге куповине и продаје виртуелних валута за готов новац и/или средства на рачуну и/или електронски новац. Услуге замене виртуелних валута за виртуелне валуте или за другу дигиталну имовину ако привредно друштво MCM 965 DOO BEOGRAD има дозволу Комисије за хартије од вредности за пружање услуга повезаних с другом врстом дигиталне имовине. Чување и администрирање виртуелних валута за рачун корисника виртуелних валута и с тим повезане услуге.
Погледајте:
  • Дозвола Комисије за хартије од вредности и врсте услуга повезаних с дигиталним токенима
  • Финансијски извештај
  • Огранци у страној држави
  • Непосредно пружање услуга у страној држави
  • Подаци о изреченим мерама и казнама
 
Чланови органа управљања и руководилац Александар Матановић
(директор и руководилац)
Лица с квалификованим учешћем Александар Матановић
Учешће 97%