Registar pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama

Naziv:

MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA)

Adresa: Beograd – Čukarica, Orfelinova 5
Matični broj: 20731796
PIB: 107047758
Telefon: 011/443-1140
069/2200-230
Imejl: info@ecd.rs
WWW: https://ecd.rs
Datum i broj rešenja: 16/12/2022, G. br. 12066
Vrste usluga povezanih s virtuelnim valutama: Prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta za račun trećih lica. Usluge kupovine i prodaje virtuelnih valuta za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac. Usluge zamene virtuelnih valuta za virtuelne valute ili za drugu digitalnu imovinu ako privredno društvo MCM 965 DOO BEOGRAD ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za pružanje usluga povezanih s drugom vrstom digitalne imovine. Čuvanje i administriranje virtuelnih valuta za račun korisnika virtuelnih valuta i s tim povezane usluge.
Pogledajte:
  • Dozvola Komisije za hartije od vrednosti i vrste usluga povezanih s digitalnim tokenima, broj 9/1-101-2946/124-21, od 17.03.2023. godine
  • Finansijski izveštaj
  • Ogranci u stranoj državi – nema
  • Neposredno pružanje usluga u stranoj državi – nema
  • Podaci o izrečenim merama i kaznama – nema
 
Članovi uprave i rukovodilac: Lica s kvalifikovanim učešćem: Učešće (%):
Aleksandar Matanović
(direktor i rukovodilac)
Aleksandar Matanović 90%