Контрациклични заштитни слој капитала

Контрациклични заштитни слој капитала (Countercyclical Capital Buffer – CCуB) уводи се ради ублажавања финансијске процикличности. Применом овог инструмента ствара се додатни слој основног акцијског капитала током периода израженог кредитног раста, чиме се повећава отпорност банкарског сектора и смањује могућност настанка финансијске кризе. Стопа CCуB-а за одређену државу износи између 0% и 2,5%, при чему се подешава за по 0,25 п.п. или за садржаоце 0,25 п.п.  У изузетним околностима стопа CCуB-а може бити и виша. Стопе овог заштитног слоја одређују се на тромесечном нивоу, на основу референтног показатеља - одступања учешћа кредита у БДП-у од свог дугорочног тренда, као и осталих показатеља релевантних за праћење цикличне димензије системског ризика.

Историјски преглед  утврђених стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију

Одлука Учешће укупних кредита у БДП-у** Одступање учешћа кредита у БДП-у од дугорочног тренда Референтни показатељ* Утврђена стопа Почетак примене
13. 06. 2024.
Образложење
86,9% -0,8 п.п. 0,0% 0,0% 30. 06. 2024.
07. 03. 2024.
Образложење
87,0% -0,2 п.п. 0,0% 0,0% 31. 03. 2024.
07. 12. 2023.
Образложење
86,9% 0,2 п.п. 0,0% 0,0% 31. 12. 2023.
07. 09. 2023.
Образложење
86,7% 0,6 п.п. 0,0% 0,0% 30. 09. 2023.
08. 06. 2023.
Образложење
85,3% -0,1 п.п. 0,0% 0,0% 30. 06. 2023.
09. 03. 2023.
Образложење
86,0% 1,1 п.п. 0,0% 0,0% 31. 03. 2023.
08. 12. 2022.
Образложење
85,6% 1,5 п.п. 0,0% 0% 31. 12. 2022.
08. 09. 2022.
Образложење
83,5% -0,002 п.п. 0,0% 0% 30. 09. 2022.
09. 06. 2022.
Образложење
82,3% -0,6 п.п. 0,0% 0% 30. 06. 2022.
10. 03. 2022.
Образложење
80,7% -1,6 п.п. 0,0% 0% 31. 03. 2022.
09. 12. 2021.
Образложење
80,3% -1,5 п.п. 0,0% 0% 31. 12. 2021.
09. 09. 2021.
Образложење
79,4% -1,9 п.п. 0,0% 0% 30. 09. 2021.
10. 06. 2021.
Образложење
80,5% -0,3 п.п. 0,0% 0% 30. 06. 2021.
11. 03. 2021.
Образложење
80,2% 0,0 п.п. 0% 0% 31. 03. 2021.
10. 12. 2020.
Образложење
84,1% 0,0 п.п. 0% 0% 31. 12. 2020.
10. 09. 2020.
Образложење
82,8% -0,7 п.п. 0% 0% 30. 09. 2020.
11. 06. 2020.
Образложење
78,7% -4,2 п.п. 0% 0% 30. 06. 2020.
12. 03. 2020.
Образложење
77,4% -5,1п.п. 0% 0% 31. 03. 2020.
12. 12. 2019.
Образложење
76,0%  -6,3 п.п. 0% 0% 31. 12. 2019.
12. 9. 2019.
Образложење
75,3% -6,7 п.п. 0% 0% 30. 9. 2019.
6. 6. 2019.
Образложење 
75,3%  -8,4 п.п. 0% 0% 30. 6. 2019.
7. 3. 2019.
Образложење 
72,1% -9,4 п.п. 0% 0% 31. 3. 2019.
6. 12. 2018.
Образложење 
75,3% -12,9 п.п.  0% 0% 31. 12. 2018.
6. 9. 2018.
Образложење
75,7% -12,4 п.п. 0% 0% 30. 9. 2018.
14. 6. 2018.
Образложење
75,1% -13,1 п.п. 0% 0% 30. 6. 2018.
14. 3. 2018.
Образложење
74,9% –13,3 п.п. 0% 0% 31. 3. 2018.
7. 12. 2017.
Образложење
76,3% –14,0 п.п. 0% 0% 31. 12. 2017.
7. 9. 2017.
Образложење
75,5% –14,7 п.п. 0% 0% 30. 9. 2017.
8. 6. 2017.
Одлука
Образложење
74,7% –15,6 п.п. 0% 0% 30. 6. 2017.

* Почев од марта 2018. године, основу за обрачун референтног показатеља за утврђивање стопе CCуB-а представља учешће кредита недржавном сектору у БДП-у, док је у претходном периоду, основу за обрачун представљало учешће пласмана недржавном сектору у БДП-у, који су поред кредита обухватали и дате депозите, инвестиције, хартије од вредности и остала финансијска средства, потраживања за камату, накнаду и провизију и остале пласмане.

** Републички завод за статистику је крајем 2018. године извршио ревизију података о БДП-у за 2015. и 2016. годину и прве објављене процене (као збир четири тромесечја) за 2017. годину. У следећој етапи, ревизија серије уназад до 2005. извршена је до краја 2018. године, а подаци пре 2005. године (почев од 1995) биће ревидирани, тј. цела серија комплетирана, током 2019. године – као и у земљама чланицама ЕУ. Додатно, Републички завод за статистику, од краја 2020. године, за потребе обрачуна дефлатора реалног БДП-а за референтну годину користи 2015. годину

Упоредни преглед примењених стопа контрацикличног заштитног слоја капитала по земљама може се видети на сајту ESRB-a.