Саопштења

28. 2. 2022.

Сажетак решења Народне банке Србије на основу којег је АИК банка стекла акције Sberbank у Србији

У оквиру овлашћења утврђених Законом о банкама које су јој на располагању, а имајући у виду новонастале околности које се односе на пословање претходног акционара банке у Европској унији, Народна банка Србије је предузела одговарајуће мере како би се омогућила продаја акција банке којoм ће се у потпуности обезбедити стабилност пословања Sberbank у Србији без обзира на развој догађаја у вези с даљим пословањем Sberbank у Европској унији.

С тим у вези, Народна банка Србије је дана 28. фебруара 2022. године као најпогоднију меру за наставак стабилног пословања банке донела решење о покретању поступка реструктурирања Sberbank Srbija a.d. Beograd (Банка) и утврдила примену инструмента – продаја акција Банке. Уговор о продаји акција Банке закључен је са Агроиндустријском комерцијалном банком АИК банком а.д. Београд (Стицалац) истог дана, јер је Стицалац претходно већ добио сагласност Народне банке Србије за стицање 100% власништва у Банци, у ком је процењена његова подобност за такво стицање.

Доношење наведеног решења има за последицу промену власничке структуре Банке, јер Банка престаје да буде део Sberbank Europe AG, а постаје део стабилне домаће банкарске групе. То значи да решење суштински нема никакве последице по кориснике финансијских услуга Банке, будући да она наставља са својим редовним пословањем и пружањем финансијских услуга, које корисници тих услуга могу да наставе да користе као што су и до сада, без икаквих промена, с обзиром на то да је у питању високо ликвидна и добро капитализована банка на нашем тржишту.