21.02.2024.

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација за годину дана унапред, у јануару 2025. године, бити на нивоу од 4,5%, што представља смањење у односу на претходни месец (5,0%), али и повратак очекивања у границе циља Народне банке Србије, након скоро две године. (Последњи пут очекивања су била унутар граница циља у фебруару 2022. године.) На додатно нижем нивоу налазе се инфлациона очекивања, према резултатима последње, фебруарске анкете агенције Блумберг, где очекивана инфлација за годину дана унапред, тј. за фебруар 2025, износи 4,2%.

Нижа краткорочна очекивања забележена су и код сектора привреде, где су очекивања смањена са 7,0% у децембру на 6,7% у јануару.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања. Очекивања финансијског сектора смањена су за оба периода и износе 3,5% за две године унапред (децембар: 4,0%) односно 3,3% за три године унапред (децембар: 3,4%). Тиме су средњорочна инфлациона очекивања за оба периода наставила да се крећу унутар граница циља Народне банке Србије. Средњорочна очекивања привредника износе 5,0% за две и три године унапред и нису се мењала у односу на претходну анкету.

Резултати анкете који се односе на очекивања финансијског сектора, као и очекивања привреде за две и три године унапред, указују на то да оба сектора очекују ублажавање инфлаторних притисака у наредном периоду и постепено враћање инфлације у границе циља.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Сектор за економска истраживања и статистику