09.11.2023.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%. На непромењеним нивоима задржане су и каматне стопе на депозитне (5,25%) и кредитне олакшице (7,75%).

Одлуку Извршног одбора о задржавању референтне каматне стопе на непромењеном нивоу определили су наставак попуштања глобалних инфлаторних притисака, успостављена опадајућа путања домаће инфлације и њено очекиванo кретање у границама циља у хоризонту монетарне политике. Приликом доношења одлуке уважено је и то што су у претходном периоду пооштравани монетарни услови путем основног инструмента – каматне стопе, а у септембру и повећањем стопе обавезне резерве, али и да је сада потребно да се сагледају пуни ефекти донетих мера. Преношење досадашњег пооштравања монетарне политике на каматне стопе на тржишту новца, кредита и штедње, као и смањење краткорочних инфлационих очекивања, указује на ефикасност трансмисионог механизма монетарне политике.

Приликом доношења одлуке, Извршни одбор је имао у виду да се инфлација у међународном окружењу смањује, иако је још увек изнад циља централних банака у готово свим земљама које циљају инфлацију. У условима попуштања трошковних притисака и отклањања застоја у снабдевању, као и заоштрене монетарне политике, Европска централна банка у октобру није мењала висину референтне каматне стопе, уз оцену да ће њене будуће одлуке и даље зависити од података који буду пристизали. Сличан став у погледу монетарне политике има и Систем федералних резерви, који од јула није мењао висину распона својих каматних стопа. Даље смањење глобалних инфлаторних притисака очекује се и током 2024. године, што треба да допринесе и нижој домаћој инфлацији.

Извршни одбор је истакао да опрезност у одлучивању о монетарној политици и даље налажу геополитичке тензије, нарочито након избијања конфликта на Блиском истоку, као и волатилно кретање светских цена сирове нафте и неких врста хране, што може утицати и на инфлациона очекивања. Ипак, у односу на максимуме достигнуте прошле године, цене примарних производа су ниже и, ако се геополитичке тензије не буду даље заоштравале, по овом основу не треба очекивати неки знатнији ефекат на глобалну и домаћу инфлацију.

Међугодишња инфлација у Србији налази се на опадајућој путањи од априла, при чему је у августу и септембру била и нешто нижа него што смо очекивали. Успоравање инфлације на 10,2% у септембру резултат је нижег раста цена хране и базне инфлације (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета), која је смањена на 8,2%. Важно је истаћи и значај заоштравања монетарних услова, које ће, заједно са осталим факторима, утицати на готово извесно враћање инфлације на једноцифрени ниво у октобру и наставак њеног даљег смањења у наредним месецима. Смиривање инфлације одразило се на даљи пад инфлационих очекивања финансијског сектора за годину дана унапред, као и на кретање очекивања за две и три године унапред у границама циља Народне банке Србије. И према нашој новој пројекцији, инфлација ће крајем ове године износити око 8%, а средином 2024. ће се вратити у границе циља.

Извршни одбор је истакао да је привредни раст у трећем тромесечју убрзао изнад очекивања – на 3,5%, према процени Републичког завода за статистику. Захваљујући убрзању реализације инфраструктурних пројеката, највећи допринос расту потиче од грађевинарства. Повољнија кретања од очекиваних остварују се у прерађивачкој индустрији, чему доприносе инвестиције из претходног периода и раст домаће тражње. Такође, подаци о приносима најважнијих култура указују на то да је овогодишња пољопривредна сезона премашила наша очекивања и да је била изнадпросечна. Посматрано с расходне стране, раст је био вођен растом инвестиција, и то првенствено приватних. Такође, позитиван допринос, мада у мањој мери него у првој половини године, дао је нето извоз, као резултат наставка реалног раста извоза робе и услуга и пада увоза.

Народна банка Србије ће наставити да прати и анализира кретање кључних фактора инфлације из домаћег и међународног окружења и да доноси одлуке у зависности од пројектованог кретања инфлације. Истовремено, водиће рачуна и о одржавању финансијске стабилности и обезбеђењу подршке континуираном привредном расту, даљем расту запослености и повољном инвестиционом амбијенту.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио новембарски Извештај о инфлацији с новим макроекономским пројекцијама, које ће детаљније бити представљене јавности на конференцији за новинаре 15. новембра.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. децембра 2023. године.

Кабинет гувернера