20.03.2023.

Инстант плаћања и на трафикама у Београду

Народна банка Србије обавештава грађане да су и прве трафике у земљи омогућиле прихватање инстант плаћања. То значи да купци могу да изврше безготовинско плаћање робе или услуга на тим трафикама коришћењем само апликације мобилног банкарства.

Овакво плаћање је омогућено у трафикама Blok Shop, које се налазе на Новом Београду, и сада њихови купци куповину могу да изврше мобилним телефоном. Користи се метод IPS skeniraj, који подразумева да купац скенира IPS QR код трговца приликом извршавања плаћања. Корисник једноставно, путем апликације мобилног банкарства, бира опцију IPS skeniraj, скенира IPS QR код и потврђује извршење трансакције укуцавањем ПИН кода, отиском прста или препознавањем лица.

Поменуте трафике за прихватање инстант плаћања користе трговачку апликацију коју је обезбедила Банка Интеза а.д. Београд. Поред наведене банке, и други пружаоци платних услуга нуде своје апликације за прихватање инстант плаћања, тако да сви трговци могу да се обрате банкама и на врло једноставан начин омогуће својим купцима безготовинска плаћања.

Инстант плаћање пружа посебне погодности свим трговцима, посебно малим с продајним местима на којима је просечна вредност трансакције ниска. Разлог томе је једноставност имплементације и ниски трошкови за прихватање инстант плаћања, које имају сви учесници у IPS систему, а самим тим и трговци имају знатно ниже накнаде за прихватање инстант плаћања од на пример платних картица. Уз поменуте повољне услове, посебно је важно још једном истаћи да се за прихватање инстант плаћања може користити обичан мобилни телефон или неки други мобилни уређај и да није потребан посебан хардвер, што такође позитивно утиче на смањење трошкова.

Народна банка Србије активно утиче на повећање броја безготовинских плаћања на тржишту обезбеђивањем инфраструктуре и предуслова за креирање и примену нових модела плаћања. С тим у вези, позивамо сва заинтересована правна лица и предузетнике, а посебно мале трговце, да размотре увођење инстант плаћања у своје пословање и да на тај начин искористе многобројне предности које им овај вид плаћања пружа.

Сектор за платни систем