05.04.2022.

Обавештење о полагању стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року у мају 2022. године

Полагање стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року биће одржано од 16. до 20. маја 2022. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је до 18. априла 2022. године. Пријаве с комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд (с назнаком: Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита).

Додатни испит – пријаве

Списак кандидата са сатницом полагања биће објављен на интернет презентацији Народне банке Србије до 11. маја 2022. године.

Ради поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, препорука је да се на испит дође са заштитном маском.

ЛитератураПриручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељењу за правна питања – Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на имејл-адресу: ispit.osiguranje@nbs.rs.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања