02.02.2022.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у јануару

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 19 радних дана, реализовано је укупно 16,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,9 милиона, или 17,5%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 13,7 милиона, или 82,5%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 874.792, од чега је 721.434 просечан број плаћања у RTGS систему, а 153.357 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.589,5 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 35,8 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 399,4 милијарде динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 1,9 милијарди динара.

Током 10.725 минута продукције RTGS система и Клиринг система било је застоја од 25 минута, те је расположивост система била 99,8%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19 учесника, реализовано је укупно 3.111 плаћањa, у вредности од 58.476.358,64 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера