19.11.2021.

Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима октобарске анкете, настављају да се крећу у границама инфлационог циља Народне банке Србије (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекујe да ће инфлација у октобру наредне године износити 4,0%, док привредници очекују инфлацију на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она се код финансијског сектора крећу око централне вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,5% за две године унапред и 2,0% за три године унапред.

Усидреност инфлационих очекивања, у чијој се основи налази и стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера