30.06.2021.

Банка Поштанска штедионица припаја МТС банку

Банка Поштанска штедионица и МТС банка од сутра послују као једна банка, пошто ће Банка Поштанска штедионица припојити ту банку.

Трансакција припајања обављена је уз сагласност Народне банке Србије, с обзиром на то да је оцењено да су испуњени сви прописани услови, односно да је ово припајање економски оправдано и да ће позитивнo утицати на стање на финансијском тржишту у Србији.

Регистрација ове статусне промене код Агенције за привредне регистре извршена је данас, чиме Банка Поштанска штедионица постаје правни следбеник свих права и обавеза МТС банке, која је обрисана из регистра привредних друштава код ове агенције.

Циљ спровођења статусне промене припајања јесте обједињавање послова предметних банака ради рационализације пословања и синхронизације пословних активности, као и постизања ефикаснијег процеса рада. Како је Република Србија директни и индиректни оснивач са 100% учешћа у обе банке, реализацијом припајања Република Србија оствариће директан утицај у облику ефикасније контроле над капиталом банака. Припајање ће имати и позитивне ефекте у виду повећања броја клијената путем понуде производа и услуга обеју банака кроз обједињену мрежу која ће покривати Републику Србију, као и развоја и примене информационих технологија неопходних за развој нових производа и услуга. Такође, досадашњим клијентима обеју банака биће на располагању сви производи и услуге које су до сада нудиле обе банке.

Након припајања, Банка Поштанска штедионица ће повећати своје тржишно учешће у пружању банкарских услуга у Републици Србији, што ће позитивно утицати на стабилност и даље унапређење пословања ове банке.

Кабинет гувернера