12.03.2021.

Нови успех – aгенција Moody’s повећала кредитни рејтинг Србије

Рејтинг агенција Moody’s повећала је кредитни рејтинг Србије с Ba3 на Ba2, упркос глобалним условима које је обележила пандемија вируса корона. Агенција Moody’s је одмах одредила и стабилне изгледе за даље повећање рејтинга Србије.

Агенција Moody’s оцењује да је српска економија показала отпорност у условима пандемије и да има добре изгледе за економски раст и у средњем року.

Као кључне факторе отпорности и повољних економских изгледа агенција истиче ниску и стабилну инфлацију, релативну стабилност девизног курса, смањену спољну неравнотежу и пуну покривеност дефицита текућег рачуна приливима од страних директних инвестиција. Као факторе бољег рејтинга земље Moody’s наводи и адекватан ниво девизних резерви Србије, повећану економску диверсификацију и смањене фискалне ризике. Политичка стабилност и успешно спровођење реформи, као и стабилан банкарски систем Србије, јесу међу важним факторима који Србију приближавају инвестиционом рејтингу.

„Оваква одлука агенције Moody’s јесте још једна потврда исправности економске политике коју водимо у Србији за бољи животни стандард наших грађана и за позиционирање Србије као одличне инвестиционе дестинације”, истакла је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић поводом одлуке агенције.

Анализирајући одлуку агенције Moody’s, гувернер наглашава да је агенција, између осталог, препознала економске резултате које је Србија остварила у 2020. години. „У до сада најтежим међународним околностима успели смо да избегнемо пад индустријске производње и да смањење извоза и укупног бруто домаћег производа сведемо на минимум, уз очување стопе незапослености на једноцифреном нивоу”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић. „Међутим, не треба заборавити шта су били кључни предуслови оваквих резултата. То су пуна макроекономска, финансијска и фискална стабилност, чији је један од кључних стубова стабилност курса динара, коју смо очували упркос до сада највећим изазовима. Чињеница да агенција Moody’s у свом извештају наглашава да је Србија земља ниског политичког ризика, што јесте један од кључних фактора повећања рејтинга, такође говори о томе колико је укупна стабилност стуб одрживог раста”, подсетила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Указујући на оцену агенције да је економска диверсификација помогла Србији да минимизира економске последице пандемије, гувернер истиче да је Србија у претходним годинама стратешки радила на постизању секторске и географске распрострањености инвестиција и извоза. „Захваљујући великом броју инвестиционих пројеката из различитих земаља у претходним годинама, Србија је чак и у години каква је била 2020. знатно повећала робни извоз ка Кини, САД и Турској, као и ка земљама Европске уније које нису чланице зоне евра, попут Пољске, Мађарске, Румуније и Чешке. Тиме је готово у целости компензовано смањење тражње за нашим извозом из земаља Европске уније које су најтеже погођене пандемијом, што потврђује оправданост нашег стратешког опредељења за диверсификацију тржишта, инвеститора и пројеката”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

У оцени фискалних кретања, агенција Moody’s истиче и да су, упркос највећем пакету економске помоћи у региону, фискални показатељи Србије у 2020. години остали повољнији од земаља с кредитним рејтингом Ba, а према њиховој оцени, остаће повољнији и у наредним годинама, упркос новом пакету економске помоћи привреди и становништву.
Када је реч о економском расту, агенција Moody’s истиче да су одговорно вођење економске политике у ранијем периоду и креиран простор за обиман пакет економских мера дали кључан допринос отпорности српске економије, која је у 2020. години забележила пад од свега 1,0%. За 2021. агенција Moody’s у свом извештају наводи да очекује стопу економског раста од 4,7%, која ће бити подржана успешним процесом вакцинације и с тим повезаном нормализацијом економских прилика, као и повећањем државних инвестиција и доношењем новог пакета мера фискалне подршке.

Анализирајући резултате и изгледе Србије у погледу економског раста, гувернер Јоргованка Табаковић истиче да је остварени резултат у 2020. години изузетно добар, с обзиром на то да је остварен у незапамћеним условима глобалне пандемије. „Кретање бруто домаћег производа Србије у 2020. години било је у складу с пројекцијама Народне банке Србије, јер пратимо и сагледавамо кретања помоћу великог броја показатеља. У условима још увек актуелне пандемије на глобалном нивоу, а очувањем пуне стабилности у сваком погледу, одговорним вођењем економске политике и даљим повећањем инвестиција, Србија ће у овој години забележити стопу раста бруто домаћег производа од 5% до 6%, што значи да ће бити у групи ретких земаља које ће већ у току ове године достићи преткризни ниво”, закључује гувернер.

Агенција истиче да су стабилни изгледи за даље повећање рејтинга Србије одраз очекивања да ће српска економија остати отпорна на пандемију, што се види и кроз високу стопу привредног раста коју очекују ове године. Moody’s наводи и да снажне јавне финансије, чије се очување очекује и у наредном периоду, могу бити један од фактора даљег повећања кредитног рејтинга Србије.

„Одлука рејтинг агенције Moody’s, висок прилив страних директних инвестиција, повољни услови по којима се Србија финансира на међународном тржишту и одличан приступ том тржишту потврђују да инвеститори препознају Србију као земљу са одличном перспективом раста у средњем року. Показује и да инвеститори виде Србију као земљу која спровођењем реформи повећава отпорност економије да одговори на изазове из међународног окружења. Још важније, чињеница да смо бројним и обимним мерама сачували производне капацитете и радна места и да смо сачували стабилност показује да ћемо увек бити уз наше људе и привреду у свим условима. То подразумева и рад на даљем повећању кредитног рејтинга Србије, које Србија и њени грађани резултатима заслужују, а које значи и нова радна места и веће плате за наше грађане”, закључује гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера