12.11.2020.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу уз додатну подршку динарској ликвидности

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду остварене и очекиване ефекте претходно предузетих мера монетарне и фискалне политике ради ублажавања негативних последица пандемије и подстицања привредног раста. Извршни одбор очекује да ће правовремено предузете економске мере наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Правовремена и адекватна подршка Народне банке Србије и Владе нашој привреди у великој мери је заслужна за мањи пад економске активности у другом тромесечју од иницијално очекиваног, као и за боље резултате током трећег тромесечја. Имајући то у виду, Народна банка Србије је кориговала навише пројекцију раста бруто домаћег производа за ову годину, са –1,5% на –1%, што ће бити један од најбољих резултата у Европи. Повољним кретањима и у условима пандемије посебно доприноси опоравак инвестиција, који је био бржи од очекиваног. Томе је у великој мери допринело очување производних капацитета и радних места, убрзање реализације инфраструктурних пројеката, као и обезбеђени повољнији услови финансирања. Требало би да опоравак од кризе, вођен растом домаће и екстерне тражње, наредне године буде више него потпун, уз стопу раста бруто домаћег производа од око 6%.

Извршни одбор наглашава да је инфлација у Србији остала на ниском и стабилном нивоу и током пандемије, као што је то била и у протеклих седам година. Важан фактор те стабилности била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, што потврђује кредибилитет монетарне политике. Укупна инфлација у септембру износила је 1,8% на међугодишњем нивоу, а на сличном нивоу је и базна инфлација (1,7%). Према пројекцији Народне банке Србије, инфлација ће се и у наредном периоду кретати у доњој половини циљаног распона, ближе доњој граници циља, а са очекиваним даљим опоравком тражње, током 2022. године почеће постепено да се приближава централној вредности циља од 3%. Оваква кретања указују на то да у наредном периоду постоји простор за додатне мере ублажавања монетарне политике.

Иако је опоравак глобалне економске активности од маја бржи него што се очекивало, забрињава убрзано ширење вируса од октобра, пре свега у Европи. Опоравак нашег најважнијег трговинског и финансијског партнера – зоне евра биће подржан додатним стимулативним мерама Европске централне банке које су најављене за децембар, као и фискалним подстицајима великог броја земаља. Кретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље налажу опрезно вођење монетарне политике, на шта се, поред неизвесности око тока пандемије, одражавају и геополитичке тензије у свету. Међутим, Извршни одбор истиче повећану отпорност наше економије на потресе из међународног окружења, као резултат одговорног вођења економске политике у претходним годинама и адекватног одговора на актуелну глобалну кризу.

Народна банка Србије је донела одлуку да у амбијенту поново пооштрене здравствене ситуације делује економски проактивно и превентивно, обезбеђујући могућност коришћења додатне јефтине динарске ликвидности. Банке ће имати на располагању две линије за обезбеђење динарске ликвидности – путем додатних своп аукција куповине девиза и аукција репо куповине хартија од вредности. На овај начин, у амбијенту опоравка домаће економије бржег од очекиваног, Народна банка Србије настоји да ниво доступне и јефтине ликвидности у банкарском, а преко њега и у привредном сектору – одржи довољно високим, како би се обезбедио наставак подстицајног деловања.

У банкарском сектору и даље су присутни значајни вишкови динарске ликвидности, а обезбеђење додатних средстава треба да учини услове финансирања још повољнијим одржавањем каматних стопа на ниским нивоима и да подстакне раст кредитне активности банака. Организовањем своп и репо аукција на редовној недељној основи (понедељком – свопови и четвртком – репо аукције), банкама се пружа могућност да прибаве потребну динарску ликвидност на рок од три месеца по повољним условима, користећи девизе или динарске хартије од вредности као колатерал. Прве аукције биће организоване 16. новембра (свопови) и 19. новембра (репо аукције).

Извршни одбор ће наставити пажљиво да прати кретање и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка. У координацији с Владом, Извршни одбор је спреман да реагује ако се негативни ефекти пандемије на кретања у домаћем и међународном окружењу појачају.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио новембарски Извештај о инфлацији, који ће бити објављен 18. новембра. Поред нове пројекције инфлације и бруто домаћег производа, Извештај о инфлацији садржи детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. децембра.

Кабинет гувернера