12.10.2020.

Кретање инфлације у септембру

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је наставила кретање у складу са очекивањима Народне банке Србије и у септембру је износила 1,8%, што је близу њеног нивоа из августа.

На месечном нивоу, потрошачке цене су у септембру снижене за 0,5%, при чему су на месечни пад цена највише утицале сезонски ниже цене туристичких пакет-аранжмана, као и ниже цене поврћа.

Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) наставила је стабилно кретање и у септембру је износила 1,7% међугодишње.

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће и у наредном периоду остати ниска и стабилна.


Кабинет гувернера