08.10.2020.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници разматрао је актуелна макроекономска кретања и очекивања за наредни период и донео одлуку да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду остварене и очекиване ефекте претходно предузетих мера монетарне политике ради ублажавања негативних последица пандемије и подстицања привредног раста. Извршни одбор је истакао да резултати у већини производних и услужних делатности четврти месец заредом превазилазе очекивања. Сасвим је извесно да ће на нивоу године стопа раста бруто домаћег производа бити боља од раније пројектоване од –1,5% и да ће, према новој пројекцији, смањење износити око 1%, уз израженије ризике ка још повољнијем исходу (асиметричне навише), што ће бити један од најбољих резултата у Европи. Већ је достигнут преткризни ниво активности у индустрији и трговини на мало, извоз је на путу нормализације, а ревидирана пројекција бруто домаћег производа за 2020. одражава и боље резултате у грађевинарству и пољопривреди. Повољне изгледе потврђује и прилив страних директних инвестиција, који је остао солидан упркос пандемији и економском успоравању наших највећих спољнотрговинских партнера и који и даље у потпуности покрива дефицит текућег рачуна. Брз опоравак наше привреде најбоље потврђује адекватност мера и активности које координирано спроводе Народна банка Србије, Влада и председник Републике, захваљујући чему смо очували производне капацитете и запосленост, а уједно и спречили већи пад пословног и потрошачког поверења. Извршни одбор очекује да ће досадашње ублажавање монетарне политике и у наредном периоду наставити да доприноси очувању повољних услова финансирања привреде и грађана и расту њиховог расположивог дохотка. To ће подстаћи даљи раст домаће тражње и, уз постепени опоравак екстерне тражње, омогућити да већ у првој половини наредне године буде премашен преткризни ниво економске активности.

Извршни одбор наглашава да је доношење поменутих подстицајних мера било могуће у условима очуване ниске и стабилне инфлације, чему су допринели, пре свега, обезбеђена релативна стабилност девизног курса и пуна снабдевеност тржишта робом и у условима кризе, као и усидрена инфлациона очекивања. Инфлација је у августу била стабилна на нивоу од 1,9% међугодишње, а, према оцени Извршног одбора, око тог нивоа наставиће да се креће и у наредним месецима. Постепено приближавање инфлације централној вредности циља очекује се у средњем року, чему би требало да допринесе опоравак тражње, подстакнут мерама монетарне и фискалне политике.

Иако се економска активност на глобалном нивоу постепено опоравља, делом и захваљујући монетарним мерама водећих централних банака и фискалним мерама, изгледи за наредни период и даље у највећој мери зависе од тока пандемије. Опоравак нашег најважнијег трговинског и финансијског партнера, зоне евра, за сада се одвија изнад претходних очекивања, чему доприносе и стимулативне мере Европске централне банке. Кретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље су волатилна, на шта се, поред неизвесности око тока пандемије, одражавају и геополитичке тензије у свету.

Извршни одбор истиче и повећану отпорност наше економије на потресе из међународног окружења, као резултат одговорног вођења економске политике у претходним годинама и адекватног одговора на актуелну глобалну кризу. О томе говори и чињеница да је Србија успела да очува кредитни рејтинг и током пандемије, што је јасно признање успеха Влади и Народној банци Србије на очувању макроекономске и финансијске стабилности Србије и повољних изгледа за привредни раст.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. новембра.


Кабинет гувернера