07.10.2020.

Наставља се тренд раста броја плаћања у IPS НБС систему

У 2020. години наставио се тренд раста броја и вредности трансакција реализованих путем IPS НБС система. Просечан месечни број реализованих трансакција у IPS НБС систему за првих девет месеци 2020. године износи 1.957.195 трансакција, што је за 237,5% више од просечног месечног броја реализованих трансакција у 2019. години, који износи 579.909 трансакција.

У првих девет месеци 2020. године извршено је 17,6 милиона инстант плаћања, укупне вредности 151,7 милијарди динара. Од октобра 2018. године, када је почео с радом IPS НБС систем, до 30. септембра 2020. године реализовано је укупно 25,4 милиона трансакција, укупне вредности 255,5 милијарди динара.

 


Сектор за платни систем