02.10.2020.

Рад IPS НБС система за септембар 2020.

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365,  за 30 дана у септембру реализовано је 2.221.397.

Просечан дневни број плаћања био је 74.047 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 19,9 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 665,0 милионa динара.


Сектор за платни систем