30.09.2020.

Упитник о информационом систему за 2020

Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима даваоцима финансијског лизинга, платним институцијама, институцијама електронског новца и јавном поштанском оператору у делу пословања који се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.

Финансијска институција је дужна да одреди члана највишег руководства који ће бити одговоран за попуњавање упитника и који ће потврдити тачност и потпуност свих пружених информација. Потребно је да упитник (MS Excel фајл) буде електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата.

Попуњен упитник, са придруженим документима (embeded) у оквиру истог ексел фајла, доставља се електронским путем најкасније до 14. октобра 2020. године. Банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и јавни поштански оператор попуњен упитник достављају на SFTP сервер за размену података Народне банке Србије, а платне институције и институције електронског новца на Центар за размену података доступног преко интернет странице Народне банке Србије

Преузмите Упитник о информационом систему за 2020. годину


Центар за супервизију информационих система