11.09.2020.

Кретање инфлације у августу 2020.

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је наставила стабилно кретање и у августу је износила 1,9%, што је у складу са очекивањима Народне банке Србије и близу нивоа на којем се налазила у јулу.

На месечном нивоу, потрошачке цене су у августу снижене за 0,1%, при чему су на месечни пад цена највише утицале ниже цене свежег воћа, поврћа и меса. У супротном смеру највише су деловале више цене туристичких пакет-аранжмана и нафтних деривата.

Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) је наставила стабилно кретање и у августу је износила 1,9% међугодишње.

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће и у наредном периоду остати ниска и стабилна.


Кабинет гувернера