03.09.2020.

Агенција Moody's у свом годишњем извештају истиче да је кредитни профил Србије подржан снажним потенцијалом за привредни раст и фискалном консолидацијом

Извештај агенције Moody's је још једна потврда да је економски одговор Србије на кризу изазвану пандемијом био адекватан и да је пакет економских мера који смо донели био правовремен, свеобухватан и добро имплементиран“, нагласила је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

Рејтинг агенција Moody's у свом редовном годишњем извештају наводи да је економија Србије и у условима пандемије показала висок степен отпорности и да ће управо очувано стабилно макроекономско окружење подржати снажан привредни раст након глобалног успоравања изазваног вирусом корона.

Кредитни рејтинг Србије је подржан релативно великим и диверсификованим сектором индустрије који се доказао као успешан у привлачењу страних директних инвестиција у претходним годинама. Агенција оцењује и да су изгледи за повећање кредитног рејтинга Србије за наредни период позитивни, имајући у виду снажне перспективе раста у средњем року.

У свом извештају агенција посебно истиче да су ниска и стабилна инфлација, као и унапређења оквира монетарне политике, у великој мери допринели стабилизацији макроекономског окружења у претходним годинама. Додатно, Агенција оцењује да је очување инфлаторних притисака на ниском нивоу подржано и постигнутом и очуваном релативном стабилношћу девизног курса, као и усидреним инфлационим очекивањима.

Агенција Moody's наводи и да је, захваљујући стеченом кредибилитету централне банке и створеном окружењу које карактерише ниска и стабилна инфлација, креиран простор да Народна банка Србије правовремено одговори на пандемију и обезбеди повољне услове финансирања за предузећа, као и да осигура адекватну ликвидност банкарског сектора.

Истиче се и да је у претходних неколико година значајно повећана улога домаће валуте у економији, али и да је овај процес био постепен и пажљиво одмерен. У том смислу се наводи и да остварена стабилност цена и успешно спровођење режима девизног курса дају снажан подстицај даљем процесу динаризације.

У извештају се оцењује да је банкарски сектор у кризу ушао релативно снажан, са адекватним нивоима капитала и ликвидности. Такође, наводи се значајно смањење нивоа проблематичних кредита са око 21% из 2015. на око 4% укупних кредита у првом кварталу ове године. Смањењу NPL-ова је у великој мери допринела примена Стратегије за решавање проблематичних кредита у оквиру које је Народна банка Србије имала значајну улогу, као и укупан макроекономски амбијент који је подстицајан за пословање.

Агенција наводи да је раст БДП-а Србије у претходне две године био снажан и да су значајне инвестиције, посебно у сектору грађевинарства, биле један од главних фактора раста. „Чињеница да агенција Moody's очекује опоравак економске активности у другој половини године, а затим снажан раст БДП-а од 6% следеће године, потврђује да све међународне финансијске институције препознају отпорност и одличне средњорочне изгледе српске економије“, додала је гувернер. Агенција оцењује да ће наш економски опоравак од последица пандемије бити убрзан, захваљујући свеобухватном одговору монетарне и фискалне политике. Агенција констатује да су власти у Србији донеле и спровеле један од највећих пакета у региону који је укључио бројне мере подршке домаћинствима, као и мере усмерене на очување запослености кроз директне трансфере, субвенције зарада, мораторијум на отплате кредита, и уз смањењe каматних стопа и подршку ликвидности корпоративном сектору. Такође, као потврду оцене о већој отпорности српске економије, истичу и да је извоз робе из Србије већ показао знаке опоравка од маја.

У свом извештају Агенција наводи да је претходних година дефицит текућег рачуна био у порасту због повећаног увоза опреме за потребе индустрије, као и да је праћен високим приливима страних директних инвестиција. За ову годину пројектују смањење текућег дефицита. Такође у прилог већој отпорности, истичу и да је текући дефицит прошле године, пету годину заредом, у потпуности био покривен страним директним инвестицијама. Оцењују и да је прилив СДИ био снажно диверсификован по секторима и регионима.

На основу свега, Агенција закључује да би кредитни рејтинг Србије у наредном периоду могао бити повећан ако, уз постојеће снажне изгледе раста у средњем року, држава настави са политиком смањења јавног дуга.

Наставак политика које водимо и доследност у  спровођењу мера које за циљ имају раст животног стандарда наших грађана, сигурно ће утицати и на одлуке рејтинг агенција у будућности. Са даљим поправљањем наших макроекономских показатеља, и кредитни рејтинг Србије ће наставити да се повећава и у наредним годинама“ истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.


Кабинет гувернера