06.07.2020.

Тромесечни извештај о инцидентима

Oдлуком о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције („Службени гласник РС“, 23/2013, 113/2013, 2/2017 и 88/2019 - Одлука) прописана је обавеза финансијских институција да тромесечно извештавају Народну банку Србије о инцидентима који су повезани са злоупотребом осетљивих података корисника финансијских услуга, неодобреним платним трансакцијама, злоупотребом, крађом или губитком платних инструмената, укључујући коришћење техничких манипулација на банкоматима (АТМ), преварним радњама и злоупотребама корисника финансијских услуга, злоупотребама фактора аутентификације и система за аутентификацију и сл. а који нису имали директан утицај на њен информациони систем. Народна банка Србије је припремила Извештај о инцидентима у електронском облику и објављен је на интернет страни Народне банке Србије. (линк)

Извештај о инцидентима намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима даваоцима финансијског лизинга, платним институцијама, институцијама електронског новца и јавном поштанском оператору у делу пословања који се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.

Извештај о инцидентима (MS Excel фајл) доставља се електронским путем најкасније до 10. у првом месецу тромесечја. Банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и јавни поштански оператер попуњен упитник достављају на FTP сервер за размену података Народне банке Србије, а платне институције и институције електронског новца Извештај о инциденту достављају на имејл адресу suprvizija.is@nbs.rs .


Кабинет гувернера