22.08.2007.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Дневно објављивање података о вредности нето имовине и инвестиционе јединице

Оглашавање вредности нето имовине добровољног пензијског фонда заједно са вредношћу инвестиционе јединице може довести до стварања погрешног утиска о добровољном пензијском фонду. Величина нето имовине фонда не говори много о успешности улагања те имовине, због тога што је главни извор њеног увећања уплата доприноса чланова фонда. Због тога такав податак, који увек представља велики износ, може створити погрешан утисак о успешности улагања фонда, ако се он објављује у контексту инвестиционе јединице, чији је главни циљ баш да пружи податак о успешности улагања. Због тога би објављивањем нето вредности имовине фонда заједно са инвестиционом јединицом на предложени начин била прекршена норма члана 47. став 7. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/05), која прописује обавезу свакодневног објављивања инвестиционе јединице, јер би њен циљ био прекршен. Такође био би прекршен став 2. тачке 3. Одлуке о оглашавању добровољних пензијских фондова и стандардизованом тексту приликом оглашавања („Службени гласник РС“, бр. 23/06) који прописује да текст за оглашавање фонда не сме садржати податке којима се ствара лажан или погрешан утисак о фонду.

Такође истичемо, да објављивање вредности нето имовине добровољног пензијског фонда, ван горенаведеног контекста, у проспекту, скраћеном проспекту, на интернет страници или у било којој другој врсти маркетиншког материјала, ако је реч о истинитом податку, и ако је претходно прибављена сагласност Народне банке Србије не представља кршење прописа.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова