08.05.2020.

Усвојена Одлука o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 7. маја 2020. године, усвојио је Одлуку o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 103/2016, 103/2018 и 88/2019), Народна банка Србије, најмање једном годишње, утврђује листу банака у Републици Србији које су системски значајне банке и стопе заштитног слоја капитала за те банке.

Донетом одлуком се од банака које су идентификоване као системски значајне у Републици Србији захтева да одржавају додатни основни акцијски капитал у висини од 1% или 2% ризичне активе банке, у зависности од степена њихове системске значајности.

Одлука се примењује од 30. јуна 2020. године.

Додатне информације о заштитном слоју капитала за системски значајне банке, као и листа системски значајних банака и стопе заштитног слоја капитала за те банке могу се видети на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.


Сектор за финансијску стабилност