23.03.2020.

Обавештење о инцидентима

Имајући у виду неопходност очувања континуитета пословања финансијских институција, обавештавамо вас да је у случају инцидента који је озбиљно угрозио или нарушио пословање финансијске институције, односно који би могао озбиљно угрозити или нарушити њено пословање, а у складу с тачком 29. Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције („Службени гласник РС”, бр. 2/2013, 13/2013, 2/2017 и 88/2020) – потребно да Народну банку Србије обавестите о томе слањем мејла на адресу: nbs.incidenti@nbs.rs

У обавештењу о инциденту финансијска институција треба да наведе податке о контакт особама за додатне информације: име презиме, функцију, имејл-адресу и телефон за контакт.


Центар за супервизију информационих система