17.03.2020.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 12. марта 2020. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0%, у циљу подршке кредитној активности банака, у условима појачане глобалне неизвесности изазване ширењем вируса корона.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018 и 88/2019), Народна банка Србије, на тромесечном нивоу, обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из децембра 2019. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 77,4%, док је оцењена вредност одступања овог учешћа износила –5,1 процентна поена, што иако указује на тренд раста, и даље је испод свог дугорочног тренда.

Имајући у виду да је у појединим сегментима кредита сектора становништва дошло до бржег затварања јаза, Народнa банкa Србије је реаговала проактивно и у децембру 2018. године усвојила низ мера усмерених на ублажавање овог ризика по стабилност финансијског система.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.


Сектор за финансијску стабилност