13.02.2020.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и других макроекономских показатеља из домаћег и међународног окружења у наредном периоду, као и досадашње ублажавањe монетарне политике. Инфлација је и седму годину заредом чврсто под контролом Народне банке Србије. У децембру 2019. године износила је 1,9% на међугодишњем нивоу, а ниске инфлаторне притиске очекујемо и у наредном периоду. Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација до средине 2020. године кретати око доње границе дозвољеног одступања од циља, а да ће се након тога, постепено приближавати централној вредности циља. Приближавању инфлације централној вредности циља у наредном периоду допринеће ефекат ниске базе код цена поврћа, а у средњем року раст агрегатне тражње. На ниске инфлаторне притиске указују и инфлациона очекивања, која се и за годину и за две године унапред налазе у границама циља за инфлацију Народне банке Србије.

Опрезност у вођењу монетарне политике и даље је потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Будуће услове на међународном финансијском тржишту одредиће у великој мери степен експанзивности монетарних политика Система федералних резерви и Европске централне банке, као и то у којој мери ће он одступати од очекивања тржишта. Такође, неизвесност је присутна у погледу кретања цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту. Светска цена нафте била је изразито волатилна последњих месеци, с обзиром на утицај бројних фактора и на страни понуде и на страни тражње.

Извршни одбор је истакао да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући пуној координацији мера економске политике, која је резултирала одрживим снажним растом економске активности и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Раст бруто домаћег производа у 2019. премашио је првобитне пројекције, захваљујући убрзању раста у другој половини године, услед позитивног деловања домаћих фактора који су надоместили нижу екстерну тражњу. Посебно је био значајан раст инвестиција, чему је допринела даља реализација инфраструктурних пројеката, унапређење пословног амбијента, као и повољни извори финансирања, на шта је утицало и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије. Повећана је и потрошња домаћинстава, пре свега захваљујући позитивним кретањима на тржишту рада, расту животног стандарда грађана и нижим трошковима кредита. Фискални резултат прошле године био је бољи од планираног, што, поред снажне подршке привредном расту, доприноси даљем смањењу учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу. Највиши нето прилив страних директних инвестиција од када се прати упоредива статистика у пуној мери је покрио дефицит текућег рачуна платног биланса. Гаранцију отпорности на евентуалне потресе из међународног окружења пружа и висок и адекватан ниво девизних резерви наше земље.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен 19. фебруара. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. марта.


Кабинет гувернера