09.01.2020.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и других макроекономских показатеља из домаћег и међународног окружења у наредном периоду, као и досадашње ублажавањe монетарне политике. Инфлација је и шесту годину заредом остала ниска и стабилна и у децембру је, према процени Републичког завода за статистику, износила 1,9% на међугодишњем нивоу, а ниске инфлаторне притиске очекујемо и у наредном периоду. Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација до средине 2020. године кретати око доње границе дозвољеног одступања од циља, а да ће се након тога, под утицајем раста агрегатне тражње, постепено приближавати централној вредности циља. На ниске инфлаторне притиске указују и инфлациона очекивања, која се и за годину и за две године унапред налазе у границама циља за инфлацију Народне банке Србије.

Опрезност у вођењу монетарне политике и даље је потребна, пре свега због кретања на међународном финансијском и робном тржишту. Европска централна банка од новембра спроводи нови пакет мера монетарних подстицаја, док Систем федералних резерви, након последњег снижења референтне каматне стопе у октобру, највероватније неће мењати монетарну политику још неко време. Неизвесност је присутна у погледу кретања цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту, с обзиром на сложен утицај бројних фактора и на страни понуде и на страни тражње.

Извршни одбор је истакао да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући пуној координацији мера економске политике, која је резултирала одрживим снажним растом економске активности и повољним макроекономским изгледима за наредни период, што потврђује и повећање кредитног рејтинга земље. Раст бруто домаћег производа у 2019. премашио је првобитне пројекције и, према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, износио је 4,0%. Извршни одбор је нагласио да је посебно значајан раст инвестиција од 14,2% у 2019, чему је допринела даља реализација инфраструктурних пројеката, унапређење пословног амбијента, као и повољни извори финансирања, на шта је утицало и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије. Повећана је и потрошња домаћинстава, пре свега захваљујући позитивним кретањима на тржишту рада, расту животног стандарда грађана и нижим трошковима кредита. Позитивне трендове на тржишту рада најбоље илуструју подаци о реалном расту зарада од 8,5% у 2019, уз пад стопе незапослености на једноцифрени ниво. Као и у претходне две године, јавне финансије су и у 2019. биле у суфициту, док је рекордан нето прилив страних директних инвестиција пету годину заредом у пуној мери покрио дефицит текућег рачуна платног биланса. Гаранцију отпорности на евентуалне шокове из међународног окружења пружа и висок ниво девизних резерви наше земље.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 13. фебруара.


Кабинет гувернера